Tác giả :
1. Khoa Cơ Khí Máy
2. Khoa Cơ Khí Động Lực. 
3. Khoa Công Nghệ MAY & Thời Trang
4. Khoa Công Nghệ Hoá Học & Thực Phẩm
5. Khoa Công Nghệ Thông Tin
6. Khoa IN & Truyền Thông
7. Khoa Khoa Học Cơ Bản
8. Khoa Lý Luận Chính Trị
9. Khoa Ngoại Ngữ
10. Khoa Điện - Điện Tử
11. Khoa Xây Dựng
12. Khoa Đào Tạo Chất Lượng Cao
13. Khoa Kinh Tế
14. Phòng Đào Tạo
15. Phòng Đào Tạo Không Chính Quy
16. Phòng Quản Trị Cơ Sở Vật Chất
17. Phòng Quản Lý Khoa Học & Quan Hệ Quốc Tế
18. Phòng Công Tác HSSV & Quan Hệ Công Chúng
19. Phòng Hành Chính Tổng Hợp & Trung Tâm DVSV
20. Phòng Kế Hoạch Tài Chính
21. Phòng Thiết Bị Vật Tư
22. PHÒNG Tổ Chức Cán Bộ & Trung Tâm Dạy Học Số
23. Phòng Thanh Tra Giáo Dục & Đảm Bảo Chất Lượng
24. Thư Viện - Trạm Y Tế
25. Trường THKTTH
26. Trung Tâm Hợp Tác Đào Tạo Quốc Tế
27. Phòng Quản Trị Chiến Lược & Trung Tâm Thông Tin
28. Trung Tâm Việt Đức
29. Trung Tâm Kỹ Thuật Tổng Hợp
30. Viện Sư Phạm Kỹ Thuật
31. Ban Quản Lý Ký Túc Xá

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *


Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng Quan hệ Quốc tế
Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84.8) 37 221 223 - Số nội bộ: 8448 / 8449
E-mail: oia@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 6,800

Tổng truy cập:81,356