Tác giả :

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 


Số:     54     /KH-LĐLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

    TP. Hồ Chí Minh, ngày  25     tháng  8    năm 2015

                                                                                                 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp

Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2015) và kỷ niệm 05 năm

Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2015)

 

Nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 05 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Liên đoàn Lao động Thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động như sau:  

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Ôn lại truyền thống vẻ vang của Phụ nữ Việt Nam cùng với những đóng góp quan trọng của phụ nữ trong thời kỳ đổi mới; động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ) tích cực học tập nâng cao trình độ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hăng hái thi đua lao động sản xuất; khẳng định vai trò của phụ nữ Việt Nam nói chung và đội ngũ nữ CNVC-LĐ Thành phố nói riêng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và ngày Phụ nữ Việt Nam hàng năm được tổ chức với nội dung và hình thức phong phú, thiết thực nhằm góp phần thúc đẩy các phong trào về giới, tạo không khí vui tươi, giao lưu gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác và tổ chức cuộc sống gia đình, thu hút nữ CNVC-LĐ tham gia.

II. NỘI DUNG

- Tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động giai đoạn 2012-2017 giữa Liên đoàn Lao động và Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố;

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh của Phụ nữ Việt Nam thông qua các cuộc hội thảo, tọa đàm, trao đổi các chuyên đề về giới; kiến thức pháp luật có liên quan đến lao động nữ, xây dựng tổ chức gia đình và nuôi dạy con, nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác nữ công,…

- Tổ chức thăm hỏi, chăm lo về vật chất lẫn tinh thần cho nữ CNVC-LĐ khó khăn, bị bệnh phải điều trị dài hạn, bị mất việc làm do doanh nghiệp thu hẹp sản xuất.

- Tổ chức tuyên truyền về chính sách, pháp luật và kiến thức, kỹ năng thực hành nuôi con bằng sữa mẹ cho nữ CNVC-LĐ nhằm từng bước thay đổi nhận thức, hình thành ý thức và thói quen đúng đắn của lao động nữ trong thời kỳ nuôi con nhỏ. Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp sử dụng đông lao động nữ tiếp tục thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp thông qua việc lắp đặt cabin vắt, trữ sữa tại nơi làm việc từ nguồn kinh phí của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho lao động nữ nuôi con bằng sữa mẹ.

- Các cấp công đoàn cần quan tâm đổi mới nội dung, hình thức hoạt động để phong trào ngày càng hiệu quả thiết thực thu hút đông đảo nữ CNVC-LĐ   tham gia.

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Đối với Liên đoàn Lao động Thành phố

1.1. Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Tổ chức tập huấn, truyền thông về Bình đẳng giới cho đoàn viên công đoàn, CNVC-LĐ.

  Thời gian dự kiến tổ chức: Tháng 8 đến tháng 11/2015.

           1.2. Phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố:

- Tiếp tục tổ chức tập huấn, truyền thông Đề án 704 “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”  và  Đề án 343 “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2010-2015”.

- Tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp liên tịch số 04/CTPH-HLHPN-LĐLĐ ngày 22/10/2012 giữa Liên đoàn Lao động và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố về tổ chức các hoạt động trong nữ CNVC-LĐ giai đoạn 2012- 2017.

        Thời gian dự kiến tổ chức: Tháng 10/2015.

- Phát động đợt ủng hộ xây dựng tượng đài Bà Triệu để tỏ lòng tri ân và ghi nhớ công lao to lớn của Bà Triệu, đồng thời giáo dục, động viên đội ngũ nữ CNVC-LĐ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước (có văn bản riêng).

1.3. Phối hợp Công đoàn ngành Y tế:

Tổ chức truyền thông và tư vấn “Tầm soát ung thư” cho nữ CNVC-LĐ.

Thời gian dự kiến tổ chức: Tháng 9/2015.

1.4. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố:

Triển khai Đề án 404 “Hỗ trợ phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020”.

          2. Đối với Công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc

- Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp liên tịch giữa Liên đoàn Lao động và Hội Liên hiệp Phụ nữ (đề cương đính kèm) gởi về Liên đoàn Lao động Thành phố (Ban Nữ công) chậm nhất ngày 20/9/2015.

- Tổ chức triển khai các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và ngày Phụ nữ Việt Nam; Căn cứ vào tình hình thực tế, đơn vị có thể phối hợp với ban ngành đoàn thể tổ chức các hoạt động phù hợp điều kiện của đơn vị như: họp mặt; hái hoa dân chủ; tọa đàm, giao lưu; tổ chức trao đổi kinh nghiệm; tuyên truyền các chuyên đề và các Luật, Bộ Luật liên quan đến nữ CNVC-LĐ; tổ chức hội thi, hội diễn văn nghệ, hội thao…, tích cực vận động CNVC-LĐ tham gia đầy đủ các buổi hội nghị, các buổi tập huấn do Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức.

- Vận động các doanh nghiệp sử dụng đông lao động nữ thực hiện lắp đặt cabin vắt, trữ sữa tại doanh nghiệp từ nguồn kinh phí của đơn vị; tiếp tục thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp thông qua việc tạo điều kiện, chăm lo cho lao động nữ nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, đề nghị các cấp Công đoàn triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động phù hợp nhằm thu hút đông đảo CNVC-LĐ tham gia.

 

 

 

Nơi nhận:                                                                           

- Thường trực LĐLĐ TP “để b/c”;

- Các cấp CĐ “để thực hiện”;

- VP (C, PVP, NCTH);                                                                                            

- Lưu (VT - NC).

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Thủy

 

            Kế hoạch tổ chức 20-10.doc
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM
Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84.28) 37 221 223 - Số nội bộ: 8230
E-mail: khcn@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 14,526

Tổng truy cập:260,825