Tác giả :

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 


Số: 07/KH-LĐLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 02 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 – 08/3/2021)

và 1981 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng

 

Thực hiện chương trình công tác và thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (8/3/1910 – 8/3/2021) và 1981 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Tổ chức tuyên truyền ý nghĩa lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục quán triệt Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; nâng cao nhận thức về lịch sử, ý nghĩa, chủ đề và thông điệp của Liên hợp quốc về Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 trong đội ngũ CNVC-LĐ.

-  Biểu dương, tôn vinh nữ CNVC-LĐ tiêu biểu trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm góp phần thúc đẩy các phong trào về giới, tạo không khí vui tươi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác và tổ chức tốt cuộc sống gia đình; thúc đẩy sự quan tâm của gia đình CNVC-LĐ và xã hội trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.

- Thông qua các hoạt động thi đua sôi nổi nhằm tạo không khí phấn khởi trong đoàn viên công đoàn, CNVC-LĐ, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

II. NỘI DUNG   

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam về công tác nữ công; triển khai thực hiện Kết luận của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH ngày 29/01/2011 về công tác vận động nữ CNVC-LĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVC-LĐ phù hợp tình hình mới.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ gắn với tuyên truyền, ôn truyền thống đấu tranh của phụ nữ Việt Nam và phụ nữ thế giới; về lịch sử, ý nghĩa, chủ đề và thông điệp của Liên hợp quốc về Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến lao động nữ, bình đẳng giới, an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh…

- Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tham gia đóng góp ý kiến Văn kiện Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; tăng cường phối hợp với ban vì sự tiến bộ phụ nữ và hội phụ nữ cùng cấp trong việc tổ chức các hoạt động trong nữ CNVC-LĐ.

- Tiếp tục thành lập, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của ban nữ công quần chúng; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ nữ công công đoàn; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động Ban Nữ công quần chúng khu vực ngoài Nhà nước. 

- Tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của trang phục dân tộc Áo dài; tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Áo dài và phát động toàn thể nữ cán bộ, công chức, viên chức mặc áo dài trong tháng 3/2021 nhằm hưởng ứng “Lễ hội Áo dài” Thành phố.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đối với Liên đoàn Lao động Thành phố:

- Tổ chức Hội nghị công bố kết quả khảo sát thực trạng đời sống, việc làm nữ công nhân ngành may mặc trên địa bàn thành phố và triển khai chương trình công tác nữ công (kế hoạch riêng).

- Tổ chức trao học bổng công đoàn thành phố Hồ Chí Minh (kế hoạch riêng).

- Tổ chức khám sức khỏe, tầm soát ung thư cho nữ đoàn viên, người lao động trồng rừng các hộ gia đình trồng rừng thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ.

2. Đối với Công đoàn cấp trên cơ sở và Công đoàn cơ sở trực thuộc:

- Tập trung thành lập Ban Nữ công quần chúng ở các đơn vị đủ điều kiện; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ nữ công công đoàn nâng cao trình độ kỹ năng, nghiệp vụ đáp ứng tình hình mới, tập trung các nội dung Bộ luật Lao động năm 2019 liên quan đến lao động nữ, kỹ năng tổ chức và hoạt động phong trào, kỹ năng vận động thuyết phục, kỹ năng thương lượng… nhằm thực hiện tốt chủ đề “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Hướng dẫn, chỉ đạo Ban Nữ công công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước tham mưu Ban chấp hành công đoàn cùng cấp ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi cho lao động nữ và con CNVC-LĐ. Phối hợp các ban ngành có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách lao động nữ tại các doanh nghiệp có đông lao động nữ; Tham gia giám sát việc thực hiện các chính sách trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 8/9/2020 của Chính phủ qui định chính sách phát triển giáo dục mầm non.

- Lựa chọn các hoạt động phù hợp tình hình dịch bệnh Covid – 19 để ôn truyền thống kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1981 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, truyền thống đấu tranh của phụ nữ Việt Nam và phụ nữ thế giới; tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa, chủ đề và thông điệp của Liên hợp quốc về Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3.

- Phối hợp với ban vì sự tiến bộ phụ nữ và hội phụ nữ cùng cấp trong việc tổ chức các hoạt động trong nữ CNVC-LĐ: tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Văn kiện Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; công tác cán bộ, giới thiệu nữ cán bộ công đoàn tham gia BCH hội phụ nữ các cấp nhân dịp Đại hội phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026; giới thiệu điển hình xét giải thưởng Kovalevskaia, giải thưởng Phụ nữ Việt Nam, Kỷ niệm chương vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam. Tiếp tục phát huy vai trò nữ chủ nhà trọ nhằm kịp thời nắm bắt, cung cấp thông tin, phối hợp với các ban, ngành liên quan giải quyết các vấn đề vướng mắc của nữ công nhân.

- Phát động chương trình “Tháng 3 yêu thương” với nhiều hình thức phù hợp nhằm chăm lo, tặng quà, chia sẻ yêu thương đến nữ công nhân lao động thuộc danh mục ngành nghề nặng nhọc độc hại, Tiếp tục chăm lo nữ cán bộ công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, nữ CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, bị giảm việc làm, mất việc làm do ảnh hưởng dịch bệnh Covid – 19, bị ảnh hưởng thiên tai bão lũ …. Treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích; tuyên truyền trên bản tin chủ đề và thông điệp của Việt Nam nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3.

- Tiếp tục vận động doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ tổ chức phòng vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc thực hiện chương trình hỗ trợ lao động nữ nuôi con bằng sữa mẹ; tiếp tục thực hiện phong trào tập thể dục giữa giờ “Khỏe để lao động sản xuất” thông qua các cuộc thi sáng tạo video clip bài tập thể dục giữa giờ; tiếp tục thực hiện chương trình “Áo dài – trao gởi yêu thương” nhằm trao tặng áo dài cho công nhân lao động nữ và con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

- Đăng ký phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021 về Liên đoàn Lao động thành phố (Ban Nữ công) trước ngày 27/02/2021. Báo cáo kết quả tổ chức hoạt động kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1981 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng trước ngày 20/4/2021; báo cáo gởi về Liên đoàn Lao động Thành phố (Ban Nữ công), đồng thời gởi về địa chỉ email: bannucongtphcm@gmail.com.

3. Phân công thực hiện

3.1. Ban Nữ công:

Chủ trì phối hợp Liên đoàn Lao động huyện Cần Giờ, Công đoàn Ngành Y tế triển khai khám sức khỏe, tầm soát ung thư cho nữ đoàn viên, người lao động trồng rừng các hộ gia đình trồng rừng thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ.

Mời các chuyên gia thẩm định các video clip hướng dẫn bài tập thể dục giữa giờ do công đoàn Khối cơ sở Bộ Văn hóa –TT và DL xây dựng; phối hợp Ban Tuyên giáo triển khai giới thiệu trên trang facebook, youtube công đoàn thành phố.

3.2. Liên đoàn Lao động huyện Cần Giờ

Bố trí địa điểm, cử cán bộ hỗ trợ công tác tổ chức và mời các hộ gia đình trồng rừng thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ đến khám bệnh.

3.3. Công đoàn Ngành y tế

Vận động hỗ trợ thuốc và y, bác sĩ thực hiện công tác khám bệnh, tầm soát ung thư cho nữ các hộ gia đình trồng rừng thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ.

3.4. Công đoàn Khối cơ sở Bộ Văn hóa –TT và DL

Tiếp tục xây dựng các video clip hướng dẫn bài tập thể dục giữa giờ phù hợp với đặc thù và điều kiện làm việc của công nhân lao động trực tiếp sản xuất các ngành thủy hải sản, may mặc, cơ khí,…

Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1981 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, đề nghị các cấp Công đoàn căn cứ tình hình thực tế của đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp nhằm thu hút đông đảo CNVC-LĐ tham gia./.

 

Nơi nhận:

- Ban NC TLĐLĐ VN “để b/c”;

- Thường trực LĐLĐ TP “để b/c”;

- Các cấp CĐ “để t/hiện”;

- Cung VHLĐ, Báo NLĐ “để t/hiện”;

- Lưu (VT - NC).

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Phạm Chí Tâm

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM
Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84.28) 37 221 223 - Số nội bộ: 8230
E-mail: vp.congdoan@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 15,414

Tổng truy cập:212,778